Introductie

Samenwerken aan oplossingen


Samen werken aan innovatieve oplossingen

Opzet van het Veiligheidsatelier

Drie veiligheidsvraagstukken worden door een aantal opdrachtgevers ingebracht om deze via de methodiek van het Veiligheidsatelier op te lossen. Voor elk vraagstuk geeft de opdrachtgever een bedrag voor het coördineren en organiseren van het atelier en reserveert een bedrag voor een fieldlab, waar een goede oplossing kan worden getest. Voor een eerste bijeenkomst worden diverse mensen uit allerlei geledingen uitgenodigd om samen de vragen te bestuderen en uit te diepen.(de vraagarticulatie) Deze eerste sessie duurt ongeveer twee uur, wat erg lang lijkt maar meestal te kort is. Na enige weken komen de mensen weer bij elkaar om te brainstormen en af te tasten wat mogelijke werkende oplossingen zijn. Daarna kunnen mensen, bedrijven, kennisinstellingen voorstellen indienen voor het opzetten van een fieldlab rondom het oplossingsvoorstel. Een jury beoordeelt de inzendingen en geeft aan welke voorstellen een opdracht verdienen. De fieldlabs worden begeleid door het DITSS en samen wordt gewerkt aan een innovatieve oplossing op het veiligheidsvraagstuk.

Elkaars kennis, kunde en ervaring benutten

Een veiligheidsvraagstuk is een typische maatschappelijke uitdaging die eenieder aangaat. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt om betrokkenheid, kennis, kunde en ervaring. De afgelopen drie jaren hebben bewezen dat met het gefaseerd uitvoeren volgens de Triple-Helix methode van het veiligheidsatelier het mogelijk is concreet en snel tot oplossingen te komen. Respectvol voor ieders kennis en kunde samenkomen en volgens dit 10 stappenplan werken. Hiermee is het mogelijk oplossingen te creëren op moeilijke vraagstukken.

Het Veiligheidsatelier leunt op drie pijlers:

 1. Multiple-Helix, samenbrengen van kennis en kunde overheid, onderwijs, onderzoek, ondernemingen, burgers;
 2. Respect, begrijpen dat mensen diverse specialisme, visies en doelen hebben, die zij vanuit eigen perspectief en achtergrond hebben ontwikkeld;
 3. Motivatie, de intrinsieke wil om vraagstukken op te lossen "veiligheid gaat iedereen aan".

Uitleg van de methodiek

Een veiligheidsvraagstuk oplossen in 10 stappen

stap 1: begrijpen stap 2: vraag formuleren stap 3: samenkomen stap 4: vraagarticulatie stap 5: oplossingsrichtingen stap 6: conceptvorming stap 7: voorstel maken stap 8: fieldlab stap 9: bewijzen stap 10: profijt


De resultaten van de jaarlijkse Veiligheidsateliers


Oplossingen Veiligheidsatelier 2016

Resultaten DITSS Veiligheidsatelier 2016

 1. Vraag: Op welke manier kan NL-Alert in de nachtelijke uren tot burgers komen?
  • Oplossing: "Project Slimme Notificatie" Een consortium gaat in een fieldlab in Eindhoven een slimmere sirene beproeven.
 2. Vraag: Andere methodes om hennepkwekerijen op te sporen en beter te lokaliseren?
  • Oplossing: "De geluidscamera" Een consortium gaat in een fieldlab in Tilburg en Breda helpen bij het opsporen van hennepkwekerijen met een geluidscamera.
 3. Vraag: Hoe kunnen we zorgfraude tegengaan?
  • Oplossing: "Project Wel zorgen geen fraude" Een consortium gaat in een fieldlab in Midden Brabant de fraude in beeld brengen en patronen herkennen.

Lees meer hierover via deze linkOplossingen Veiligheidsatelier 2015

Resultaten DITSS Veiligheidsatelier 2015

 1. Vraag: Hoe kunnen we mensen veilig langer thuis laten wonen?
  • Oplossing: "Project Veiligheid Op Maat" Een consortium heeft succesvol een fieldlab in Etten-Leur afgerond. Ze gaan nu in meerdere gemeenten het project installeren.
 2. Vraag: Hoe zorg je dat de veiligheid acceptabel blijft?
  • Oplossing: De jury kreeg diverse inzendingen maar kon geen winnaar aanwijzen.
 3. Vraag: Brandpreventie op niet gemiddeld gedrag
  • Oplossing: De jury kreeg diverse inzendingen maar kon geen winnaar aanwijzen.

Lees meer hierover via deze linkOplossingen Veiligheidsatelier 2014

Resultaten DITSS Veiligheidsatelier 2014

 1. Vraag: Inzicht gevaarlijke stoffen bedrijventerreinen
  • Oplossing: "Project EASI" Een consortium heeft met succes een nieuwe manier gevonden om real-time informatie aan brandweer te verschaffen aangaande gevaarlijke stoffen bij bedrijven.
 2. Vraag: Tegengaan adressenfraude gemeenten
  • Oplossing: "Project Adressen Op Orde" Een consortium heeft een mooie oplossing gemaakt in een fieldlab in Eindhoven, Tilburg en Breda en de fraude fors verlaagd, diverse steden hebben deze innovatieve oplossing nu in gebruik of gaan deze in gebruik nemen.
 3. Vraag: Meer inzicht krijgen in de drugshandel
  • Oplossing: Twee winnaars n.l. het succesvolle project "Operatie keukentafel" en een project wat niet gelukt is idlijk de "Vastgoed Veiligheid Index".

Lees meer hierover via deze linkOplossingen Veiligheidsatelier 2013

Resultaten Veiligheidsatelier 2013

 1. Vraag: Terugdringen nodeloze meldingen brandweer
  • Oplossing: "Project OMS Challenge" Een consortium heeft bewezen dat de bewustwording via dit project een daling geeft van bijna 40% op in nodeloze meldingene. Helaas is brandweer Nederland te verdeeld om dit verder uit te werken.
 2. Vraag: Bestrijden inbraken op industrieterreinen
  • Oplossing: "Project Social Businessparcs" was een groot succes en heeft in diverse andere uitingsvormen vervolg gekregen in binnen- en buitenland.
 3. Vraag: Meer doen met alle camera's die we in de stad hebben
  • Oplossing: "Project Anomalie Detectie" Een consortium heeft in een fieldlab in Tilburg opkomende agressie in beeld kunnen brengen. De ontwikkelingen zijn meegenomen in diverse uitgaansveiligheid projecten.

Lees meer hierover via deze linkContact

Waarom een veiligheidsatelier?

De methode van het Veiligheidsatelier is reeds vanaf 2013 erg succesvol gebleken. Het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) organiseert jaarlijks het Veiligheidsatelier rondom 3 vraagstukken. Deze veiligheidsvraagstukken zijn gewoonlijk niet eenvoudig op te lossen. De opdrachtgevers van de veiligheidsvraagstukken leggen de vragen neer bij het DITSS omdat ze onzeker zijn of de voorhanden zijnde producten wel een afdoende oplossing bieden. De opdrachtgevers geven aan het DITSS een financiële toezegging dat zij een eventueel goed voorstel willen steunen en deze willen laten testen in een fieldlab (living lab of pilot). Het fieldlab geeft aan of en in welke mate de voorgestelde oplossing gaat bijdragen aan de oplossing van het veiligheidsvraagstuk.

Interesse

Neem contact op met Jan Otten per mail jan.otten@ditss.nl

Historie

Burgemeester Peter Noordanus deed in 2013 een oproep aan alle bedrijven en kennisinstellingen in Tilburg; "Met alle ervaring, kennis en kunde in onze omgeving moet het mogelijk zijn om vraagstukken op te lossen die ons allemaal aangaan. Laten we onze vele talenten uit de regio bij elkaar brengen en oplossingen gaan bouwen voor lange vastzittende vragen." Hij vroeg Jan Otten om dit te bewerkstelligen en hij ontwikkelde hiervoor "het Veiligheidsatelier". Een oplossingsgerichte methode die technologische innovatie verenigt met sociale innovatie en concrete resultaten oplevert. De Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) past deze methode toe.

De methodiek van het veiligheidsatelier om veiligheidsvraagstukken op te lossen mag iedereen toepassen. Wel wijzen we u erop dat commitment van vraagsteller / probleemeigenaar en de zorgvuldigheid van het proces uiterst belangrijk zijn voor het succesvol komen tot goede oplossingen.

Dutch Institute for Technology, Safety & Security Public Safety Innovation