Het Veiligheidsatelier

Samenwerken aan oplossingen


Samen werken aan innovatieve oplossingen

Elkaars kennis, kunde en ervaring benutten

Een veiligheidsvraagstuk is een typische maatschappelijke uitdaging die eenieder aangaat. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt om betrokkenheid, kennis, kunde en ervaring. De afgelopen drie jaren hebben bewezen dat met het gefaseerd uitvoeren volgens de Triple-Helix methode van het veiligheidsatelier het mogelijk is concreet en snel tot oplossingen te komen. Respectvol voor ieders kennis en kunde samenkomen en volgens dit 10 stappenplan werken. Hiermee is het mogelijk oplossingen te creëren op moeilijke vraagstukken.

Het Veiligheidsatelier leunt op drie pijlers:

  1. Triple-Helix, samenbrengen van mensen uit overheid, onderwijs/onderzoek en ondernemingen;
  2. Respect, begrijpen dat mensen diverse specialisme, visies en doelen hebben, die zij vanuit eigen perspectief en achtergrond hebben ontwikkeld;
  3. Motivatie, de intrinsieke wil om vraagstukken op te lossen "veiligheid gaat iedereen aan".

Uitleg van de methodiek

Een veiligheidsvraagstuk oplossen in 10 stappen


stap 1 van de 10 stappen      stap 2 van de 10 stappen      stap 3 van de 10 stappen      stap 4 van de 10 stappen      stap 5 van de 10 stappen      stap 6 van de 10 stappen      stap 7 van de 10 stappen      stap 8 van de 10 stappen      stap 9 van de 10 stappen      stap 10 van de 10 stappen


Wat levert het op?

In Fieldlabs uitwerken van innovaties

Hiernaast zie je de succesvolle innovatieve projecten van winnaars van de Veiligheidsateliers van de laatste jaren. Telkens weer opnieuw blijkt dat creativiteit en daadkracht nieuwe veiligheidsverbeterende initiatieven opleveren.Contact

Waarom een veiligheidsatelier?

De methode van het Veiligheidsatelier is reeds jaren succesvol. Het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) organiseert jaarlijks het Veiligheidsatelier rondom 3 vraagstukken. Deze veiligheidsvraagstukken zijn gewoonlijk niet eenvoudig op te lossen. De opdrachtgevers van het veiligheidsvraagstukken leggen de vragen neer bij het DITSS omdat ze onzeker zijn of de voorhanden zijnde producten wel een afdoende oplossing bieden. De opdrachtgevers geven aan het DITSS een financiële toezegging dat zij een eventueel goed voorstel willen steunen en deze willen laten testen in een fieldlab (living lab of pilot). Het fieldlab geeft aan of en in welke mate de voorgestelde oplossing gaat bijdragen aan de oplossing van het veiligheidsvraagstuk.

Interesse

Neem contact op met Jan Otten door te bellen naar 0626052839 of per mail jan.otten@ditss.nl
Het staat iedereen vrij deze methode ook uit te voeren, laat het ons weten hoe we je kunnen helpen.

Historie

Burgemeester Peter Noordanus deed in 2013 een oproep aan alle bedrijven en kennisinstellingen in Tilburg; "Met alle ervaring, kennis en kunde in onze omgeving moet het mogelijk zijn om vraagstukken op te lossen die ons allemaal aangaan. Laten we onze vele talenten uit de regio bij elkaar brengen en oplossingen gaan bouwen voor lange vastzittende vragen." Hij vroeg Jan Otten om dit te bewerkstelligen en die ontwikkelde hiervoor "het Veiligheidsatelier" een methode die technologische innovatie verenigt met sociale innovatie en concreet resultaten oplevert. De Stichting Innovatie voor Veiligheid en het Dutch Institute for Technology, Safety & Security passen deze methode toe.

De methodiek van het veiligheidsatelier om veiligheidsvraagstukken op te lossen mag iedereen toepassen. Wel wijzen we u erop dat commitment van vraagsteller / probleemeigenaar en de zorgvuldigheid van het proces uiterst belangrijk zijn voor het welslagen.

Dutch Institute for Technology, Safety  & Security Stichting Innovatie Voor Veiligheid Public Safety Innovation