DITSS Veiligheidsatelier 2017Samenwerken aan veiligheid

Samen denken en werken aan een veilige samenleving

Tijdens het Dear Future festival is op woensdag 27 september 2017 de vijfde editie van het succesvolle DITSS Veiligheidsatelier 2017 van start gegaan. Drie opdrachtgevers hebben budgetten vrijgemaakt om prangende veiligheidsvraagstukken voor te leggen aan eenieder die een bijdrage kan leveren voor verder onderzoek of oplossingen. Lectoren, docenten, studenten, onderzoekers, ondernemers, dienstverleners, burgers zijn bij elkaar gekomen om deze vraagstukken beter te articuleren en samen oplossings- en/of onderzoeksrichtingen te verkennen, volgens de methodiek van het DITSS Veiligheidsatelier. In drie werkgroepen zijn de vragen gedurende 2 uur verder uitgediept en er zijn afspraken gemaakt om in oktober bij elkaar te komen om diverse oplossingsrichtingen te bezien. Wilt u nog aansluiten? U bent van harte welkom. Alle informatie wordt in dit draaiboek bijgehouden en de verslagen van alle sessies staan op deze website
Deelnemers kunnen voorstellen doen welke door een jury worden beoordeeld, waarna aan de beste voorstellen opdrachten worden toegekend.


Vraagstuk 1

Op welke manier kunnen we de oversteek Korte Heuvel-Heuvel onderdeel maken van de binnenstad en daarmee bijdragen aan de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en ruimtelijke kwaliteit?

oversteek Korte Heuvel-Heuvel

Opdrachtgever de gemeente Tilburg

De Tilburgse cityring bestaat uit een aantal wegen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Via de cityring worden in één richting de verschillende parkeergarages en -terreinen ontsloten voor bezoekers van de binnenstad die met de auto komen. Ook fietsers, voetgangers en vrachtauto's vinden hun weg naar de binnenstad via de cityring, waar een maximum snelheid geldt van 50 km/uur en fietspaden en voetpaden gescheiden zijn van de weg. Tegelijkertijd liggen er links en rechts van de cityring een aantal belangrijke gebieden die bezoekers trekken en waar mensen willen verblijven om te winkelen, een terrasje te pikken of een evenement te bezoeken. Doelstelling van de Tilburgse Binnenstad van de 21e eeuw is om de binnenstad verder te laten groeien. Deze groei vindt grotendeels plaats buiten de cityring (Spoorzone, Piushaven, Veemarktkwartier, Stadskwartier). Op een aantal plekken waar die binnenstad over de cityring groeit spelen issues op het gebied van verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Voetgangers en fietsers voelen zich niet veilig bij het oversteken, hebben last van het autoverkeer wat met 50 km/uur langs rijdt en hebben het af en toe niet door dat ze een belangrijke drukke verkeersader moeten oversteken. Ze zijn immers al in de binnenstad.
Bekijk hier ook de plattegrond en download de tekeningen.

De brainstormsessie naar mogelijke oplossingsrichtingen heeft op 23 oktober plaatsgevonden. Ieder heeft nu de tijd om voor 21 november 2017 een oplossings- of onderzoeksvoorstel in te dienen. Zie hiervoor het draaiboek. Voorstellen indienen per mail bij Jan-Otten@ditss.nl.

Plattegrond      Beschrijving vraagstuk 1      Verslag vraagarticulatie vraagstuk 1      Verslag brainstormsessie oplossingsrichtingen vraagstuk 1


Vraagstuk 2

Sneller en juist duiden van 112 alarmmeldingen bij de politie

van spraak naar duiding

Opdrachtgever de Nationale Politie

Het operationeel centrum van de nationale politie wil telefonische meldingen sneller duiden om eerder de juiste hulp te kunnen verlenen. Zij zijn op zoek naar een technologische oplossing, die de medewerker van het politie operationeel centrum assisteert, in het omzetten van spraak naar tekst en het destilleren van essentiële informatie in een gesprek om daarmee sneller alle informatie ter beschikking te hebben, te weten te komen wat er aan de hand is en sneller te determineren welke vervolgactie nodig is. Daarbij denkt de politie in eerste instantie in oplossingen voor spraakoproepen in diverse dialecten en straattalen, en waarbij de emotie een mogelijke rol speelt. Deze technologische oplossing zou automatisch een gesproken alarmmelding om moeten zetten naar tekst en de mogelijkheid geven om delict gegevens te identificeren; o.a. locatie, soort, urgentie, wapen, daderomschrijving, etc.

De brainstormsessie naar mogelijke oplossingsrichtingen heeft op 7 november plaatsgevonden. Ieder heeft nu de tijd om voor 21 november 2017 een oplossings- of onderzoeksvoorstel in te dienen. Zie hiervoor het draaiboek. Voorstellen indienen per mail bij Jan-Otten@ditss.nl.


Sneller en juist duiden van 112 alarmmeldingen bij de politie      Beschrijving vraagstuk 2      Verslag vraagarticulatie vraagstuk 2      Verslag brainstormsessie oplossingsrichtingen vraagstuk 2Vraagstuk 3

Methode voor het maken van veiligheidsafspraken in risico hotspots

Evenementen geven gestapelde risico's

Opdrachtgever de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

In Nederland zijn diverse plaatsen waar op bepaalde momenten risico's elkaar opstapelen. Op deze plaatsen zijn diverse organisaties actief die vaak van elkaar niet weten wat de risicoplannen zijn wanneer er iets misloopt. De veiligheidsregio Midden- en West Brabant wil met de organisaties rondom de risico hotspots in gesprek om preventief en proactief afspraken te synchroniseren en te komen tot een goede informatie-uitwisseling om elke organisatie van de juiste nodige risico informatie te voorzien. De Veiligheidsregio MWB wil initiëren, faciliteren en stimuleren en wil continuïteit in de afspraken en informatievoorziening. De Veiligheidsregio MWB zoekt een oplossing voor een sociale innovatieve methodiek die bindt en verbindt en snel tot concrete afspraken komt voor deze risico hotspots.
Voorbeelden van risico hotspots: stations, evenemententerreinen, voetbalstadia, kruisingen autowegen, (chemische) bedrijventerreinen, logistieke overslagplaatsen.
Tijdens de vraagarticulatiesessie werd uitdrukkelijk de vraag geherformuleerd in drie aparte vragen. N.l.:

  1. Een gebied/plaats wordt een risico hotspot wanneer risico's zich stapelen. Hoe komen we aan de data van dynamische en statische risico's van plaats, tijd en handeling die een gestapeld risico hotspot aangeven. En hoe kunnen we deze data continu beschikbaar maken.
  2. Hoe kunnen we de data omzetten naar inzichtelijke toepasbare informatie om risico's te voorkomen of proactief deze te beperken?
  3. Beleidsmakers, professionele hulpdiensten, bedrijven en burgers dienen door de geanalyseerde risico informatie de juiste handelingen te doen. Hoe kunnen we zorgen dat burgers en bedrijven hun actieve rol pakken om het risico in de hotspots te beperken.


De brainstormsessie naar mogelijke oplossingsrichtingen heeft op 20 oktober plaatsgevonden. Ieder heeft nu de tijd om voor 21 november 2017 een oplossings- of onderzoeksvoorstel in te dienen. Zie hiervoor het draaiboek. Voorstellen indienen per mail bij Jan-Otten@ditss.nl.

Treinstations en einde van evenementen geven extra risico's      Beschrijving vraagstuk 3      Verslag vraagarticulatie vraagstuk 3      Verslag brainstormsessie oplossingsrichtingen vraagstuk 3
Twitter DITSSVA2017