DITSS Veiligheidsatelier 2017Samenwerken aan veiligheid

Samen denken en werken aan een veilige samenleving

Tijdens het Dear Future festival start op woensdag 27 september 2017 de vijfde editie van het succsvolle DITSS Veiligheidsatelier 2017. Drie opdrachtgevers hebben budgetten vrijgemaakt om prangende veiligheidsvraagstukken aan u voor te leggen. Zij nodigen onderwijsinstellingen, onderzoekers, ondernemers, dienstverleners, burgers uit om deze vraagstukken beter te articuleren en samen oplossings- en/of onderzoeksrichtingen te verkennen, volgens de methodiek van het DITSS Veiligheidsatelier.

Deelnemers kunnen voorstellen doen welke door een jury worden beoordeeld, waarna aan de beste voorstellen opdrachten worden toegekend.


Vraagstuk 1

Op welke manier kunnen we de oversteek Korte Heuvel-Heuvel onderdeel maken van de binnenstad en daarmee bijdragen aan de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en ruimtelijke kwaliteit?

oversteek Korte Heuvel-Heuvel

Opdrachtgever de gemeente Tilburg

De Tilburgse cityring bestaat uit een aantal wegen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Via de cityring worden in één richting de verschillende parkeergarages en -terreinen ontsloten voor bezoekers van de binnenstad die met de auto komen. Ook fietsers, voetgangers en vrachtauto's vinden hun weg naar de binnenstad via de cityring, waar een maximum snelheid geldt van 50 km/uur en fietspaden en voetpaden gescheiden zijn van de weg. Tegelijkertijd liggen er links en rechts van de cityring een aantal belangrijke gebieden die bezoekers trekken en waar mensen willen verblijven om te winkelen, een terrasje te pikken of een evenement te bezoeken. Doelstelling van de Tilburgse Binnenstad van de 21e eeuw is om de binnenstad verder te laten groeien. Deze groei vindt grotendeels plaats buiten de cityring (Spoorzone, Piushaven, Veemarktkwartier, Stadskwartier). Op een aantal plekken waar die binnenstad over de cityring groeit spelen issues op het gebied van verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Voetgangers en fietsers voelen zich niet veilig bij het oversteken, hebben last van het autoverkeer wat met 50 km/uur langs rijdt en hebben het af en toe niet door dat ze een belangrijke drukke verkeersader moeten oversteken. Ze zijn immers al in de binnenstad.
Lees meer over het vraagstuk hieronder.


Plattegrond      Beschrijving vraagstuk 1     


Vraagstuk 2

Sneller en juist duiden van 112 alarmmeldingen bij de politie

van spraak naar duiding

Opdrachtgever de Nationale Politie

Het operationeel centrum van de nationale politie wil telefonische meldingen sneller duiden om eerder de juiste hulp te kunnen verlenen. Zij zijn op zoek naar een technologische oplossing, die de medewerker van het politie operationeel centrum assisteert, in het destilleren van een gesprek om daarmee sneller te weten te komen wat er aan de hand is en sneller te determineren welke vervolgactie nodig is. Daarbij denkt de politie in eerste instantie in onderzoeken of oplossingen voor spraakoproepen in diverse dialecten en straattalen.


Sneller en juist duiden van 112 alarmmeldingen bij de politie      Beschrijving vraagstuk 2     Vraagstuk 3

Methode voor het maken van veiligheidsafspraken in risico hotspots

Evenementen geven gestapelde risico's

Opdrachtgever de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

In Nederland zijn diverse plaatsen waar op bepaalde momenten risico's elkaar opstapelen. Op deze plaatsen zijn diverse organisaties actief die vaak van elkaar niet weten wat de risicoplannen zijn wanneer er iets misloopt. De veiligheidsregio Midden- en West Brabant wil met de organisaties rondom de risico hotspots in gesprek om preventief en proactief afspraken te synchroniseren en te komen tot een goede informatie-uitwisseling om elke organisatie van de juiste nodige risico informatie te voorzien. De Veiligheidsregio MWB wil initiëren, faciliteren en stimuleren en wil continuïteit in de afspraken en informatievoorziening. De Veiligheidsregio MWB zoekt een oplossing voor een sociale innovatieve methodiek die bindt en verbindt en snel tot concrete afspraken komt voor deze risico hotspots.
Voorbeelden van risico hotspots: stations, evenemententerreinen, voetbalstadia, kruisingen autowegen, (chemische) bedrijventerreinen, logistieke overslagplaatsen.


Treinstations en einde van evenementen geven extra risico's      Beschrijving vraagstuk 3     
Twitter DITSSVA2017